Δελτία Τύπου

2018

11/07/2018  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση για την επιλογή CEO Εθνικής
06/03/2018  |
Ανακοίνωση
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελληνικών συστημικών τραπεζών
  • Kατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών του Δ.Σ. των ελληνικών συστημικών τραπεζών