Δελτία Τύπου

2015

07/08/2015  |
Ανακοίνωση
Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015.
16/07/2015  |
Δελτίο Τύπου
Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
02/07/2015  |
Δελτίο Τύπου
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
23/06/2015  |
Δελτίο Τύπου
Διορισμός δύο νέων Μη Εκτελεστικών μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
25/05/2015  |
Δελτίο Τύπου
Διορισμός Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
12/05/2015  |
Δελτίο Τύπου
Παραίτηση της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
08/05/2015  |
Ανακοίνωση
Στη διάθεση του Υπουργού Οικονομικών η παραίτηση της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
30/04/2015  |
Δελτίο Τύπου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη δωδεκάμηνη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
01/04/2015  |
Ανακοίνωση
Υποβολή παραίτησης κ. Ιωάννη Ζαφειρίου.
26/03/2015  |
Ανακοίνωση
Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιστροφή των αχρησιμοποίητων ομολόγων του EFSF.
24/03/2015  |
Ανακοίνωση
Υποβολή παραίτησης κ. Stephan Wilcke.
23/03/2015  |
Ανακοίνωση
Υποβολή παραίτησης κ. Χρήστου Σκλαβούνη.
06/02/2015  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
06/02/2015  |
Ανακοίνωση
Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2014.
03/02/2015  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.