Δελτία Τύπου

2014

11/12/2014  |
Ανακοίνωση
Εννιαμηνιαία Οικονομική Κατάσταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014.
26/10/2014  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση ΤΧΣ σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ.
26/09/2014  |
Ανακοίνωση
Εξαμηνιαία Οικονομική Κατάσταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
10/07/2014  |
Ανακοίνωση
Τριμηνιαία Οικονομική Κατάσταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014.
12/06/2014  |
Δελτίο Τύπου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη δωδεκάμηνη χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
09/05/2014  |
Δελτίο Τύπου
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
29/04/2014  |
Δελτίο Τύπου
Ολοκλήρωση της διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank.
15/04/2014  |
Δελτίο Τύπου
Έγκριση της Ομάδας Θεσμικών Επενδυτών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank.
04/04/2014  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank.
28/03/2014  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς.
13/03/2014  |
Δήλωση
Δήλωση της κα Αναστασίας Σακελλαρίου αναφορικά με την επικείμενη ΑΜΚ της Eurobank.
11/03/2014  |
Ανακοίνωση
Απολογισμός Δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο
Ιουλίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013
06/03/2014  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση περί κεφαλαιακών αναγκών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
15/01/2014  |
Ανακοίνωση
Νέα μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
14/01/2014  |
Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank.
10/01/2014  |
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση ΤΧΣ.