Δελτία Τύπου

2013

10/12/2013  |
Ανακοίνωση
Αντικατάσταση αντιπροσώπων του ΤΧΣ στα ΔΣ των τραπεζών.
15/11/2013  |
Ανακοίνωση
Υποβολή παραίτησης από τον κ. Αντρέα Μπερούτσο.
14/11/2013  |
Ανακοίνωση
Η Eurobank ξεκινάει διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 2 δισ. ευρώ (περίπου).
20/09/2013  |
Ανακοίνωση
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος συναντήσεων μεταξύ της DG Comp και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
18/09/2013  |
Ανακοίνωση
Διορισμός των δύο νέων μη εκτελεστικών μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
11/09/2013  |
Διάψευση
Το ΤΧΣ διαψεύδει δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με δηλώσεις που αποδίδονται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αναστασία Σακελλαρίου.
02/09/2013  |
Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. και της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε. στην Eurobank.
02/09/2013  |
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών
Δελτίο Τύπου Υπoυργείου Οικονομικών με τίτλο "Νέος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο ΤΧΣ".
02/08/2013  |
Δελτίο Τύπου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη δωδεκάμηνη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.
30/07/2013  |
Δελτίο Τύπου
Απολογισμός Δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
για το πρώτο εξάμηνο του 2013
15/07/2013  |
Δελτίο Τύπου
Πώληση του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.» στην Eurobank
15/07/2013  |
Δελτίο Τύπου
Πώληση της Νέας Proton Bank στην Eurobank
13/07/2013  |
Δελτίο Τύπου
H Eurobank προτιμητέος υποψήφιος αγοραστής του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.
12/07/2013  |
Δελτίο Τύπου
Η Eurobank προτιμητέος υποψήφιος αγοραστής της Νέας Proton Bank
10/07/2013  |
Δελτίο Τύπου
02/07/2013  |
Δελτίο Τύπου
Αποχώρηση Μάριου Κολιόπουλου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
22/04/2013  |
Δελτίο Τύπου
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημειώνει ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών (Αlpha Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για τη λήψη μέχρι την 30η Απριλίου 2013 ανεκκλήτων αποφάσεων για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησής τους έχουν ήδη συγκληθεί ή λάβει χώρα.
22/03/2013  |
Δελτίο Τύπου
Έγκριση της πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
18/01/2013  |
Δελτίο Τύπου
Ίδρυση «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου».