Δελτία Τύπου

2012 - 2011

24/12/2012  |
Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά την εκταμίευση, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της δεύτερης φάσης της προκαταβολής κεφαλαίων εν όψει της συμμετοχής του στις κεφαλαιακές ενισχύσεις των τεσσάρων τραπεζών.
01/11/2012  |
Εκδήλωση: “Reinventing Retail Lending Analytics” (Nov. 19 – 21/2012)
Στο πλαίσιο προώθησης της γνώσης σε σημαντικές περιοχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου τραπεζικών χαρτοφυλακίων, το ΤΧΣ οργανώνει μία εκπαιδευτική διημερίδα σε σχέση με προηγμένες ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης χαρτοφυλακίων λιανικής τραπεζικής.
27/07/2012  |
Δελτίο Τύπου
Μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς
04/07/2012  |
Ομιλία Προέδρου ΤΧΣ στο Συνέδριο του Economist
Επισυνάπτεται η ομιλία του Προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Παναγιώτη Θωμόπουλου στο Συνέδριο του Economist.
28/05/2012  |
Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά την εκταμίευση, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της προκαταβολής κεφαλαίων εν όψει της συμμετοχής του στις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων των τεσσάρων τραπεζών.
22/05/2012  |
Δελτίο Τύπου
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε ομόφωνα το οριστικό κείμενο της Σύμβασης Προεγγραφής για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
18/05/2012  |
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση 21/7/2010 - 31/12/2011.
13/12/2011  |
Δελτίο Τύπου
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Ως ο μοναδικός μέτοχος της νέας «καλής» Proton Bank διασφαλίζει την κεφαλαιακή επάρκεια και εύρυθμη λειτουργία της.
10/10/2011  |
Δελτίο Τύπου
Ίδρυση νέας «καλής» τράπεζας Proton: Έμπρακτη στήριξη του τραπεζικού συστήματος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.