Θέσεις Εργασίας

Τρέχουσες Θέσεις Εργασίας:21/11/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού) του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2018.